Werkwijze

Onderstaande 3 stappen dienen gevolgd te worden bij het opstarten van een logopedische begeleiding.


 1. Aanmelding
 2. Logopedisch aanvangsbilan
 3. Behandeling

1 Aanmelding

 • Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, ...
 • Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan, dient u eerst langs de huisarts of een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, ...) te gaan.
 • Dit voorschrift is nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.

2 Logopedisch aanvangsbilan

Het onderzoek start steeds met een intakegesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis van die informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen.

 • De logopediste maakt hiervan een verslag en er wordt ook een behandelplan opgesteld.
 • Nadien worden de resultaten met u besproken en wordt uitgelegd hoe de aanvraag voor terugbetaling verder verloopt.
 • Indien de beslissing wordt genomen om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische therapie.
 • Alle documenten die nodig zijn voor de terugbetaling worden door de logopediste samengevoegd en opgestuurd naar de mutualiteit.
 • Het dossier wordt geëvalueerd en er wordt beslist of terugbetaling wordt toegestaan. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht (behandeling kan ondertussen wel al worden opgestart).

3 Behandeling

 • Een therapiesessie gebeurt individueel en duurt 30 of 60 minuten (één of meerdere keren per week) afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt.
 • De behandelingen vinden meestal plaats in de praktijk, maar behandeling op school of aan huis is in bepaalde gevallen ook mogelijk.
 • Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk om nauw samen te werken met de leerkracht, het CLB, de tandarts, de orthodont, de psycholoog, ... .
 • Er wordt geregeld een multidisciplinair overleg gepland en op regelmatige tijdstippen worden opnieuw testen afgenomen om de evolutie na te gaan.
Intakegesprek aanvragen