Leerstoornissen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Problemen met lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en rekenen (dyscalculie) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) of van gesproken taal in geschreven taal (schrijven). Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Veelgestelde vragen:

Overige diensten

Articulatiestoornissen

Behandeling van afwijkende articulatie.

Meer informatie

Oromyofunctionele stoornissen (OMFT)

Behandeling van afwijkende mondgewoonten.

Meer informatie

Taalontwikkelingsstoornissen

Taalontwikkeling met een vertraagd of afwijkend verloop.

Meer informatie